Spolupráca KDŽP a ĽSNS pri presadzovaní spoločného dobra

V stredu 13. novembra 2019 v kultúrnom dome Andreja Hlinku v Ružomberku bolo podpísané memorandum o spoločnom predvolebnom postupe národných a kresťanských strán: ĽSNS, KDŽP - Aliancia za Slovensko, Národná koalícia, Priama demokracia a strana poľnohospodárov Doma dobre. Memorandum vychádzalo predovšetkým z programového dokumentu kdžp, ktorí pripravili Viliam Oberhauser, Marian Tkáč, Miroslav Vetrík a Tomáš Taraba. Z tohto memoranda bude následne pripravené spoločné programové vyhlásenie strán memoranda, ktoré bude slúžiť pre prácu poslancov zvolených do Národnej rady Slovenskej republiky a pre prípadné rokovania o budúcej vláde.

Programové priority memoranda sú nasmerované na presadzovanie spoločného dobra - na vytvorenie takých podmienok v spoločnosti, aby každý človek mohol maximálne rozvíjať slobodne svoje schopnosti a rásť v ľudskosti a stávať sa osobnosťou k úžitku celej spoločnosti.

Všetky strany sa zároveň prihlásili k demokratickým princípom a k odmietnutiu historických krívd, pri ktorých sa potierali základné ľudské práva.

Strany memoranda sa zaväzujú spoločne presadzovať nasledovné programové priority:

1. Obnoviť štátnu suverenitu, potravinovú a energetickú sebestačnosť Slovenskej republiky.

2. Posilniť ochranu počatého života a ochranu spoločnosti pred podporou a propagáciou sexuálnych deviácií.

3. Ochraňovať manželstvo ako zväzok muža a ženy a odmietnuť registrované partnerstvá a adopciu detí osobami rovnakého pohlavia.

4. Zvyšovať podporu rodín s deťmi.

5. Ochraňovať životné prostredie, najmä lesy, pôdu a vodu.

6. Odstraňovať korupciu a posilniť transparentnosť verejnej správy.

7. Vybudovať štátne podniky na výstavbu ciest, diaľnic a bytov.

8. Presadzovať návrat strategických podnikov do rúk štátu.

9. Podporovať slovenských výrobcov a zvýšiť podiel slovenských výrobkov v obchodoch.

10. Posilniť priamu demokraciu a sfunkčnenie referenda.

11. Presadzovať vojenskú neutralitu a slovenských vojakov stiahnuť zo zahraničných vojenských misií.

12. Obnoviť bezplatné zdravotníctvo v zmysle čl. 40 Ústavy SR a presadiť jednu štátnu zdravotnú poisťovňu.

13. Založiť štátnu banku na podporu potrieb obyvateľstva.

14. Zaviesť hmotnú zodpovednosť politikov.

15. Zaviesť princíp zásluhovosti do sociálneho systému.

 

 

Míting v Bratislave 16. december 2019

 

Nezávislý kandidát

Profilový rozhovor

Diskusia s kandidátmi na primátora

Moja práca

Spor s Mestom

© 2021 Miroslav Vetrík • tvorba eshopu cez UNIobchod, webhosting spoločnosti WEBYGROUP