Spolupráca KDŽP a ĽSNS pri presadzovaní spoločného dobra

V stredu 13. novembra 2019 v kultúrnom dome Andreja Hlinku v Ružomberku bolo podpísané memorandum o spoločnom predvolebnom postupe národných a kresťanských strán: ĽSNS, KDŽP - Aliancia za Slovensko, Národná koalícia, Priama demokracia a strana poľnohospodárov Doma dobre. Memorandum vychádzalo predovšetkým z programového dokumentu kdžp, ktorí pripravili Viliam Oberhauser, Marian Tkáč, Miroslav Vetrík a Tomáš Taraba. Z tohto memoranda bude následne pripravené spoločné programové vyhlásenie strán memoranda, ktoré bude slúžiť pre prácu poslancov zvolených do Národnej rady Slovenskej republiky a pre prípadné rokovania o budúcej vláde.

Programové priority memoranda sú nasmerované na presadzovanie spoločného dobra - na vytvorenie takých podmienok v spoločnosti, aby každý človek mohol maximálne rozvíjať slobodne svoje schopnosti a rásť v ľudskosti a stávať sa osobnosťou k úžitku celej spoločnosti.

Všetky strany sa zároveň prihlásili k demokratickým princípom a k odmietnutiu historických krívd, pri ktorých sa potierali základné ľudské práva.

Strany memoranda sa zaväzujú spoločne presadzovať nasledovné programové priority:

1. Obnoviť štátnu suverenitu, potravinovú a energetickú sebestačnosť Slovenskej republiky.

2. Posilniť ochranu počatého života a ochranu spoločnosti pred podporou a propagáciou sexuálnych deviácií.

3. Ochraňovať manželstvo ako zväzok muža a ženy a odmietnuť registrované partnerstvá a adopciu detí osobami rovnakého pohlavia.

4. Zvyšovať podporu rodín s deťmi.

5. Ochraňovať životné prostredie, najmä lesy, pôdu a vodu.

6. Odstraňovať korupciu a posilniť transparentnosť verejnej správy.

7. Vybudovať štátne podniky na výstavbu ciest, diaľnic a bytov.

8. Presadzovať návrat strategických podnikov do rúk štátu.

9. Podporovať slovenských výrobcov a zvýšiť podiel slovenských výrobkov v obchodoch.

10. Posilniť priamu demokraciu a sfunkčnenie referenda.

11. Presadzovať vojenskú neutralitu a slovenských vojakov stiahnuť zo zahraničných vojenských misií.

12. Obnoviť bezplatné zdravotníctvo v zmysle čl. 40 Ústavy SR a presadiť jednu štátnu zdravotnú poisťovňu.

13. Založiť štátnu banku na podporu potrieb obyvateľstva.

14. Zaviesť hmotnú zodpovednosť politikov.

15. Zaviesť princíp zásluhovosti do sociálneho systému.

 

 

 

Nezávislý kandidát

Profilový rozhovor

 

Moja práca

Spor s Mestom

© 2022 Miroslav Vetrík • tvorba eshopu cez UNIobchod, webhosting spoločnosti WEBYGROUP