Ako zo žumpy, v ktorej sa nachádzame?

Ako zo žumpy, v ktorej sa nachádzame?

V posledných dňoch média odkryli množstvo špiny. Obrovské rozkrádanie spoločného majetku oligarchiou za aktívnej účasti politickej špičky, skorumpovanosť súdnictva, nečinnosť a poplatnosť polície, plánované a realizované vraždy. Dlhoročné neriešenie nespravodlivosti vytvorilo jednu obrovskú smradľavú žumpu. Všetci sa v nej doslova topíme. Žalostný stav spoločnosti dopĺňa znižovanie životnej úrovne predovšetkým starších ľudí a mladých rodín, vyháňanie mladých do zahraničia, rozpredávanie Slovenska a vytvorenie jednej veľkej nevoľníckej skupiny podrobenej zahraničným bankám.

Nadávky nepomôžu. Mnohé demonštrácie boli upratané do stratena. Hoci situácia je veľmi vážna, potrebujeme si zachovať chladnú hlavu. Nesmieme dovoliť strhnúť sa slepými emóciami do nejakého nerozumného skutku a ani upadnúť do frustrácie z domnelej bezmocnosti.

Získať dostatočný odstup od situácie nám môže krátke uvedomenie si: čo by si robil, keby si dnes mal zomrieť? Asi nikto v deň svojej smrti nebude riešiť premiéra, ani sudcu najvyššieho súdu, ani nejakého oligarchu... Bude predovšetkým riešiť veci a vzťahy, ktoré majú presah do večnosti. Tieto veci sú najdôležitejšie.

Až potom príde na rad špina.  

Pri hľadaní východiska zo žumpy je potrebné si aj uvedomiť: Kto odhalil túto žumpu? Aké médiá? Komu patria? Kto chce, aby sa o tejto téme hovorilo? Čo sa tým sleduje? Kto chce koho vyšachovať? Kto sa chce kde udržať? Budúci rok sú totiž parlamentné voľby. Kto a ako chce ročne prerozdeľovať cca 36 miliárd EUR? Koryto je stále veľké a veľmi lákavé a mnohým s jedlom narástla chuť. Nikto z nás nie je vševediaci a preto odpovede neprídu hneď. A aj pri získaných odpovediach musíme byť opatrní, aby sme neboli oklamaní a zneužití.

Orgány činné v trestnom konaní by mali čo najskôr overiť pravosť nahrávky Gorila. Ak sa preukáže pravosť nahrávky, dotyční aktéri by mali byť zadržaní v celách predbežného zadržania, aby nemarili vyšetrovanie. Nemám chuť demonštrovať. Radšej si na znak protestu pripnem bielu stužku ako vyjadrenie: chcem bezkorupčné Slovensko.

Ak chceme zmeniť spoločnosť k lepšiemu, na prvom mieste musíme zvoliť za svojich zástupcov lepších ľudí. Nie nových ľudí, ale lepších. Noví nemorálni ľudia môžu priviesť spoločnosť ešte k väčšiemu úpadku. Ak chceme, aby sa vykonávala spravodlivosť, musíme si zvoliť za poslancov ľudí, ktorí sú spravodliví. Keď si za svojich zástupcov zvolíme zlodejov, potom sa nečudujme, že sa bude kradnúť vo veľkom.

Ak dovolíte, krátke zamyslenie, aké vlastnosti by mal mať teda dobrý politik – zástupca ľudu?

1, Dobrý politik má jasno v základných hodnotových otázkach: Aký je zmysel ľudského života? Aký je cieľ ľudského života? Akým spôsobom sa ľudský život rozvíja? Aké prostriedky vedú k tomuto cieľu a aké aktivity ho od tohto posledného cieľa vzďaľujú? A podľa týchto morálnych princípov aj vedie svoj vlastný život. Jeho skutky sa zhodujú so slovami.

2, Do politiky by mali ísť ľudia, ktorí vo svojom živote pre spoločnosť už niečo vykonali. Politika je vec verejná. Týka sa angažovanosti v prospech spoločného dobra. Ak je niekto úspešný podnikateľ, to ešte neznamená, že automaticky bude dobrým politikom. Zo sebecký zmýšľajúceho podnikateľa, ktorý sa usiluje o čo najväčší osobný zisk, sa automaticky nestane nesebecký politik sledujúci spoločné dobro. Bohužiaľ, my sami skusujeme, že naši volení zástupcovia presadzujú predovšetkým svoje partikulárne dobrá, resp. stranícke dobrá. Čo je však snaha o spoločné dobro? Je to nasmerovanie všetkých i vzájomne protiviacich sa síl v spoločnosti na vytvorenie takých podmienok, aby každý človek mohol maximálne rozvíjať svoje schopnosti a rásť v ľudskosti a stávať sa osobnosťou k úžitku celej spoločnosti. Toto naši novodobí zákonodarcovia do našej ústavy nezakomponovali. Paradoxne v ústave prvej Slovenskej republiky z roku 1939 sa to nachádza.

3, Dobrý politik si je vedomý, že politika je len prostriedok. Politický úspech je ovocím angažovania sa v prospech ľudí. Ak sa politici angažujú, len aby boli zvolení, už dostali svoju odmenu v prípade zvolenia a z hľadiska posledného cieľa človeka ich konanie nie je pred Bohom záslužné, pretože Boh oceňuje skutky vykonané v skrytosti. Dobrým príkladom je Andrej Hlinka. Najprv sa aktívne angažoval v prospech ľudí. Vo svojej farnosti v Liptovských Sliačoch okrem kňazskej služby založil gazdovský spolok. Keď dedina vyhorela a mnohé rodiny prišli o strechu nad hlavou, chodil po žobraní, aby ľuďom pomohol vrátiť dôstojnejšie živobytie. Potom sa angažoval v ďalšej svojej farnosti Ružomberku, kde sa zastával zaznávaných Slovákov. A až potom bol zvolený za poslanca do Národného zhromaždenia. Zvolenie je ovocím angažovania sa.   

4, Dobrý politik ide príkladom. Jedine príklady tiahnu. Slová len nadchnú. Angažovanie sa za spoločné dobro prináša vierohodnosť. Zvyšovanie životnej úrovne, zlepšovanie kvality života je len časťou politickej náplne. Dobrý politik musí viesť ľudí aj k ich poslednému nadprirodzenému cieľu. A toto sa očakáva predovšetkým od kresťanských politikov, aby mali pred očami vždy mravné a hmotné povznesenie ľudu. Nepoznanie Desatora je nemysliteľné, pretože je to cesta ku skutočnému cieľu človeka.

5, Politik má byť sám sebou a slobodný. Dnešná politická scéna sa stala javiskom, kde sa vedie neľútostný zápas. Pred oponou demokracie vystupujú herci – politici. Svojimi marketingovými aktivitami sa usilujú získať pozornosť divákov. Skutoční hýbatelia figúrok sú v úzadí a neviditeľní. Oligarchovia. Divák - volič potrebuje dobrý postreh, aby tieto neviditeľné väzby uvidel. Rozumnosť, aby rozoznal falošné sľuby od reálnych možností. Dnešná politika sa stala predovšetkým marketingom. Predávajú sa nekvalitné šmejdy, aby sa oligarchia udržala pri moci a korytách. Potrebujeme preto posunúť ťažisko opäť na kvalitu produktu: chrániť životy a zdravie a napomáhať rast a rozvoj všetkých. A na to potrebuje politik byť sám sebou, slobodný od vplyvov oligarchie, slobodný od vlastného ega a vedieť spolupracovať.

6, Dobrý politik je poriadkumilovný. Poriadok je vhodné a spravodlivé usporiadanie hodnôt a prostriedkov vedúcich k poslednému cieľu človeka. Výborným príkladom je cisárovná Mária Terézia. Presadila množstvo reforiem, z ktorých žijeme dodnes. Jej zmysel pre poriadok vidno na usporiadaní jej pracovného dňa: deň začínala na kolenách v modlitbe a účasťou na sv. omši. Potom venovala čas najbližšej rodine a až potom boli štátnické povinnosti. Spoločnú večeru trávila v kruhu najbližšej rodiny a po nej čas pre najbližších. Rada hrávala napríklad karty. Pred nočným odpočinkom čítala náboženskú literatúru a potom modlitba. Čiže: Boh, rodina, práca, rodina, Boh.

7, Dobrý politik je odvážny. Nebojí sa hovoriť pravdu. Dnes kresťania čelia novým ideológiám: módnemu individualizmu, rodovej - gender ideológii, politickej islamizácii, idealizovanému konzumizmu, iluzórnemu ekologizmu, neomarxistickému materializmu podporujúceho sexuálne menšiny. Kto vysloví iný názor, odporujúci týmto ideológiám, je označený za netolerantného xenofóba, bigotného katolíka, zadubeného stredovekého tmára, fašistického konzervatívca...  Následkom je znevažovanie, zastrašovanie, likvidácia v spoločenskom živote. Politickí lídri by mali byť odvážni, nemali by sa báť, hoci budú zastrašovaní a znevažovaní.    

8, Dobrý politik je na strane bezbranných a utláčaných. Táto voľba vychádza z prorockej starozákonnej tradície židovského národa i z novozákonného kresťanského obrazu Boha, ktorý je ochranca sirôt a vdov, útočisko chudobných, hladných a smädných, plačúcich a prenasledovaných pre spravodlivosť. Angažovanie za spravodlivosť prináša so sebou aj nesenie nespravodlivosti, ktorú nesieme na svojich pleciach a nevieme ju úplne odstrániť. Je to zároveň aj tajomstvo kríža.

9. Dobrý politik by mal poznať históriu. Nemusí byť profesionálny historik, ale poznanie histórie mu má slúžiť na to, aby sa poučil a aby sa neopakovali chyby našich predkov. 

Volebný program 2022

Profilový rozhovor - TV Bratislava

Mega Zlodejina vedenia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti
(z predvolebnej debaty na TA) 

Diskusia s kandidátom na primátora Bratislavy - TV Slovan

© 2024 Miroslav Vetrík • tvorba eshopu cez UNIobchod, webhosting spoločnosti WEBYGROUP