Volebný program

ČO NAJVIAC TRÁPI BRATISLAVČANOV?

Pri zbieraní podpisov som sa Bratislavčanov pýtal, čo ich najviac trápi. 

PROBLÉMY:

 1. Strácame veľa času v dopravných zápchach.
 2. Nemáme kde zaparkovať, keď prichádzame domov z práce.
 3. Náš životný mestský priestor sa príliš zahusťuje bezohľadnými stavebnými aktivitami developerov. 
 4. Špina na uliciach, počarbané steny grafitmi a neporiadok. 
 5. Nedostatočná starostlivosť o zeleň. 
 6. Niektoré ulice v noci sú už veľmi nebezpečné. Chýba prítomnosť mestskej polície.
 7. Mesto nehospodárne nakladá so svojím majetkom. 
 8. Bratislavčania sa vo svojom meste už necítia ako doma.... 

Problémov je veľmi veľa. Ich neriešením, resp. pomalým riešením narástli do obludných rozmerov. Kde začať? Sme limitovaní časom, nedostatkom financií a kvalitných odborníkov...

Z uvedených problémov vyplýva, že Bratislavčania, chcú:  

Modernú, prosperujúcu Bratislavu, ktorá si váži svojich občanov 

Nie jednotlivec sa má podriaďovať rozvoju mesta, ale rozvoj mesta má byť v službe občanov. Cieľom rozvoja mesta je človek. Niet rozvoja mesta bez úcty k človeku. Je potrebné vedieť dobre rozlišovať, pretože za rozvoj mesta sa často skrývajú sebecké záujmy skupín, ktorým ide len o zisk.

Z histórie vieme, že štátne systémy sa začali rúcať, keď boli preťažené veľkým množstvom zákonov, predpisov a nariadení. Zákonodarcovia sa v ich nespočetnom množstve začali strácať. Všetko chceli držať vo svojich rukách, až sa im to vlastne úplne vymklo z rúk. Neskusujeme niečo podobné aj my? Sme zavalení rôznymi nariadeniami: z EÚ, od našich vládnych predstaviteľov, od našich zákonodarcov, od predstaviteľov miest a obci. Byrokatický aparát sa rozrastá a s ním aj neúmerná zaťaženosť obyčajných ľudí, od ktorých sa vyžaduje množstvo potvrdení, ak si majú niečo vybaviť. 

Ak chceme obnovu a začať riešiť nahromadené problémy, potrebujeme veci začať zjednodušovať a uľahčovať. 

Uľahčím a zjednoduším Bratislavčanom život

Je tu ešte ďalší veľký problém: Veľmi veľa ľudí, ktorí v Bratislave bývajú, nemá vzťah k tomuto mestu. Len ho využíva,  majú tu prácu, zábavu, ich deti tu navštevujú škôlky a školy, produkujú odpad, robia hluk a výfukovými plynmi znečisťujú mesto...   

Mnohí na tomto meste chcú len zbohatnúť. Stavajú sa tu stovky nových bytov, lebo na nich sa najlepšie dá zarobiť, ale zabúdame riešiť, ako sa takéto množstvo ľudí bude prepravovať. Postavíme celú štvrť a potom začíname riešiť, či urobíme aj nejakú električku, ktorá by ľudí prevážala. Je nám jedno, že ľudia budú tráviť nezmyselne veľa času v dopravných zápchach. My sme úspešní, lebo sme predali veľa bytov, zarobili sme obrovské peniaze a na druhých ľudí kašleme. Toto je cesta do pekla.  

Vedenie mesta by sa malo preto zhostiť úlohy:

Pomáhať vytvoriť resp. posilniť vzťah ľudí k svojmu mestu.

Aby sme dosiahli tento cieľ, vedenie mesta potrebuje uskutočniť také kroky, aby sa Bratislavčania už konečne začali cítiť vo svojom meste ako doma. Bratislavčania musia mať väčšie výhody, ako tí, ktorí tu nemajú trvalý pobyt, pretože tu platia podielové dane. Všade v okolitých mestách platí, že domáci sú uprednostňovaní. Len v Bratislave sa vedenie mesta správa k Bratislavčanom ako k cudzím. Bratislavčania potrebujú reálne cítiť a zakusovať, že pre vedenie mesta sú:

Bratislavčania na prvom mieste

Vytvorím preto balík benefitov, ktorý bude uprednostňovať Bratislavčanov tj. občanov bývajúcich v Bratislave s trvalým pobytom - pred domácimi a zahraničnými návštevníkmi a ľuďmi, ktorí tu bývajú len prechodne. Benefity budú uľahčovať a zjednodušovať Bratislavčanom život.

 • MHD zadarmo pre všetky bratislavské deti, pre všetky mamičky s kočíkom, pre všetkých bratislavských dôchodcov. Dôchodcom stačí občiansky preukaz (OP).
 • MHD za polovicu pre všetkých dospelých Bratislavčanov. 
 • Všetky služby, ktoré poskytuje mesto (mestské kúpaliska a plavárne, klziská, ZOO, mestské múzeá, galérie...), za polovicu pre všetkých Bratislavčanov - stačí OP.
 • Rezidenčné parkovanie, ktoré bude uprednostňovať Bratislavčanov pred ostatnými. 

Napríklad: Rodina s tromi školopovinnými deťmi môže ušetriť ročne na MHD 660 €. (3x ročná električenka pre dieťa 3 x 132 €, 2x 50% električenka pre rodičov 2 x 132 € = 660 €. Dnes táto služba výjde rodinný rozpočet na 924 €)

Nie je to populizmus. Mesto dotuje MHD zo 70% t.j. cca 70 mil. EUR. Výpadok na zľavách sa nahradí väčším záujmom Bratislavčanov o cestovanie v MHD, lebo bude za prijateľnejšiu cenu a väčším príjmom z podielových daní. Cena pre ostatných (domácich a zahraničných návštevníkov a ľudí bývajúcich tu s prechodným pobytom) zostane nezmenená.  

Chcem, aby sa tieto Benefity Bratislavčanov stali motiváciou pre „cezpoľných“ na prihlásenie sa na trvalý pobyt. 

 

VOLEBNÝ PROGRAM

politika jasných postojov a reálne splniteľných sľubov

 

1. Pružnejšia (mobilnejšia) Bratislava – menej času v zápche, viac času pre rodinu

Zo stretnutí s občanmi viem, že Bratislavčanov najviac trápi doprava. Bratislava je mestom s najhoršou dopravnou situáciou medzi európskymi metropolami. Do mesta za prácou prichádza v pracovné dni okolo 200.000 ľudí a 34.000 áut. Situácia sa ešte výrazne zhorší, keď sa začne stavať diaľničný obchvat. Mestu hrozí nepretržitý kolaps. Dopravný kolaps zmenšíme, keď budeme finančne motivovať ľudí pre cestovanie v MHD.

 • Zvýšiť kvalitu MHD - dostupnosť, pružnosť a väčší komfort.
 • Finančná motivácia Bratislavčanov prednostne využívať MHD: Bratislavské deti, bratislavskí dôchodcovia a mamičky(oteckovia) s kočíkom v MHD zadarmo. Všetci ostatní s trvalým pobytom v Bratislave za polovicu.
 • Prioritné dokončenie električkovej trate do Petržalky. Budovanie ďalších električkových tratí (Vajnory, Devínska Nová Ves...) bude až po dokončení električky do Petržalky. 
 • Vytvoriť systémové riešenie opravy ciest a chodníkov a nespoliehať sa len na jednorazové dotácie napr. z úradu vlády SR. Na to, aby sa opravovali cesty a chodníky, nepotrebujeme úrad primátora ani starostov. Postačí kontrolór kvality komunikácií, určiť kritéria, v akom poradí sa budu realizovať opravy, vyčleniť financie z rozpočtu, stanoviť pomer koľko % nový povrch a koľko % výtlky, založiť mestskú stavebnú firmu, resp. vyriešiť výberové konania pre dodavateľov, kontrola vykonanej práce, riešenie reklamácií. 
 • Apelovať na vládu SR, aby riešila situáciu ohľadne novej železničnej stanice, ktorá patrí štátu. Dotácia 2,7 mil. EUR na stanicu je výsmechom. Nová viedenská železnica stála 1070 mil. EUR. Viedeň je trikrát väčšia ako Bratislava. Proporčne by vláda SR mala dať 300 mil. EUR na novú trikrát menšiu stanicu. A nie 2,8 mil. EUR. (Viac stál podchod Trnavské mýto – 4 mil. EUR a vydržal 6 dní).
 • Údržbové práce na cestách realizovať predovšetkým cez víkendy a vo večerných a nočných hodinách, kedy je v uliciach čo najmenej áut. Oprava zástavky nemôže trvať viac ako tri dni. Je hanba, ak sa jedno stojisko na autobusy pred autobusovou zástavkou opravuje 2 mesiace.
 • Konečne už začať s budovaním záchytných parkovísk na okraji Bratislavy a ich napojenie na verejnú dopravu. 
 • Výstavba mestských parkovacích domov.
 • Budovanie bezpečných cyklistických chodníkov

Koľko strácame v dopravných zápchach? Keď 100.000 ľudí denne stratí 2 hodiny v dopravných zápchach a ak vezmeme, že brigádnická cena je cca 5 EUR na hod. Potom to predstavuje dennú stratu vo výške 1 mil. EUR. Naozaj sme takí bohatí?

 

Bezpečnejšia Bratislava – chrániť život, zdravie, majetok.

 • Viac mestských policajtov v uliciach mesta.
 • Kontrola verejného poriadku a čistoty viac ako nasadzovanie papúč.
 • Zvýšiť počet pochôdzkárov a okrskárov so stabilným rajónom. 
 • V kritických uliciach posilniť pochôdzkárov o psovodov.
 • Zlepšiť súčinnosť so štátnou políciou.

 

Zelenšia Bratislava – zelené pľúca mesta pre lepšie zdravie

 • Obnovenie úradu hlavného mestského záhradníka so silnými právomocami a početným tímom.
 • Vysádzanie nových stromov a nepretržitá starostlivosť o zeleň, pretože najlepšia a najzdravšia klimatizácia sú stromy.  
 • Využívanie zrážkovej vody pri zavlažovaní.
 • Podpora budovania zelených striech.
 • Ochrana vinohradov pred developermi.

Podľa odborníkov na životné prostredie za slnečného letného dňa dosahuje povrchová teplota asfaltu a dlažby až 50 stupňov Celzia.

 

Modernejšia Bratislava – pokrok uľahčuje a zjednodušuje ľuďom život

 • Jednoduchšia elektronická komunikácia s úradom. Dodržiavanie zákonnej lehoty.
 • Otvorenie diskusie ohľadne zmeny organizácie moci v meste – z 3 úrovní riadenia (VUC, Mesto, MČ) na 1 úroveň – priama demokracia
 • Začatie prebudovávania úzkorozchodnej na širokorozchodnú električkovú dopravu.  
 • Využívanie slnečnej energie pri zabezpečovaní mestského verejného osvetlenia.
 • Druhotné používanie plastov pri obnove ciest a chodníkov.
 • Využívanie zrážkovej vody na polievanie v mestských parkoch a záhradách, na čistenie chodníkov a ciest.
 • Bratislavská mestská karta s väčšími zľavami.
 • QR kódy pre kultúrne pamiatky
 • Vytvorenie mestskej stavebnej firmy, ktorá bude stavať záchytné parkoviská, mestské parkovacie domy, nájomné byty, opravovať cesty a chodníky a v čase nepriaznivého počasia realizovať zimnú údržbu.
 • Zriadenie mestskej stavebnej firmy

 

Pro-rodinná Bratislava – budúcnosť nášho mesta je v deťoch

 • Cestovanie v MHD zadarmo pre tehotné mamičky, pre rodiča s kočíkom, pre všetky bratislavské deti a dôchodcov.  
 • Výraznejšie rodinné zľavy v mestských inštitúciách
 • Budovanie detských ihrísk a športovísk pre deti a mládež.
 • Budovanie mestských nájomných bytov pre mladé rodiny, pre ľudí z reštituovaných domov.

 

Kultúrnejšia Bratislava – kultúra, ktorá posilňuje vzťah občanov k svojmu mestu

 • Podporovanie kultúrnych podujatí, ktoré posilňujú vzťah k mestu.
 • Návšteva mestského múzea, galérie a DPOH pre Bratislavčanov za polovicu a detí a študentov zadarmo.
 • Podniknutie krokov k obnoveniu amfiteátra v Devíne.
 • Vytvorenie fondu na podporu mestských kultúrnych pamiatok, na ich obnovu a rekonštrukcie.

 

Čistejšia Bratislava – lebo čistota je polovica života

 • Obnovenie technických služieb mesta Bratislava.
 • Postupná centralizácia upratovacích služieb.
 • Podpora aktivít občanov a občianskych združení pri zabezpečovaní čistoty mesta
 • Zlepšiť kontrolu vykonaných prác u firiem, ktoré zabezpečujú čistenie bratislavských ulíc.
 • Viac smetných košov a ich pravidelnejšie vysypávanie
 • Obnovenie záchytnej stanice pre znečisťovateľov a výtržníkov. (Mnohí znečisťovatelia sú práve bezdomovci).
 • Nekompromisné pokutovanie znečisťovania.
 • Budovanie podzemných kontajnerov pre odpad.
 • Čistenie fasád domov od grafitov. Finančná motivácia pri dolapení sprejerov a dôsledné trvanie na náhrade spôsobenej škody.
 • Finančná motivácia pre domy, kde sa separuje odpad. Separovanie bude zohľadnené pri stanovení výšky poplatkov za odvoz a likvidáciu odpadu.

 

Zdravšia Bratislava – prevencia je lacnejšia ako liečba

 • Zníženie počtu áut v meste – zlepšenie kvality ovzdušia.
 • Podpora ekologickej dopravy. Aby ľudia nedýchali smog. 
 • Budovanie bezpečných cyklotrás.
 • Mestské plavárne a kúpaliská pre Bratislavčanov za polovicu
 • Opraviť kúpele Grössling a vytvoriť z nich wellnes centrum.

 

Vzdelaná a hrdá Bratislava – mesto, ktoré nepozná svoju históriu, si nezaslúži budúcnosť

 • Vytvoriť vzťah k svojmu mestu predovšetkým u detí: vydanie učebníc dejepisu pre bratislavské deti s akcentom na históriu nášho mesta. Učebnice ostanú v trvalom vlastníctve detí. Na konci školského roka si ich môžu odložiť do osobnej knižnice. A keď budú niečo potrebovať, jednoducho si po nej siahnu.    
 • Pre dospelých budem podporovať organizovanie výchovno-vzdelávacích vychádzok.

 

Fungujúca Bratislava

Ak chceme sfunkčniť  mesto, bez odborného, aktívnejšieho a efektívnejšieho magistrátu to nedokážeme.

Vytvorím pre zamestnancov magistrátu a pre zamestnancov pracujúcich v bratislavských mestských podnikoch dôstojné pracovné prostredie.

Pôjdem príkladom, aby zamestnanci magistrátu cítili, že vedenie mesta si ich váži. Budem sa so zamestnancami stretávať, počúvať ich podnety pre zlepšenie chodu magistrátu.

 

V Bratislave je potrebné vyvetrať 

Nezávislý kandidát

Profilový rozhovor

Diskusia s kandidátmi na primátora

Moja práca

Spor s Mestom

© 2019 Miroslav Vetrík - kandidát na primátora Bratislavy • tvorba eshopu cez UNIobchod, webhosting spoločnosti WEBYGROUP